GemLAB

BRILIANTY – kupujeme nafúknutú bublinu?

gemologické služby

BRILIANTY – kupujeme nafúknutú bublinu? Brilianty sú brúsené diamanty, ktoré patria medzi najvzácnejšie drahokamy osádzané do šperkov. Ich výnimočnosť spočíva v najväčšej tvrdosti, vzácnosti a nenapodobiteľnosti. Charakteristika sa vyjadruje štyrmi faktormi: • váha /carat/, • výbrus /cut/, • farba /color/, • čírosť /clarity/. Na základe týchto údajov vieme určiť kvalitu a hodnotu daného diamantu. A tu nastáva […]

Čo je skutočne investičný diamant?

gemologické služby

Čo je skutočne investičný diamant? Často krát dostávam otázku čo je to investičný diamant? Pre túto síce často spomínanú definíciu ale neexistuje presná odpoveď. Nie je nikde zadefinované aké sú to investičné diamanty, viem však s istotou povedať čo investičnými diamantmi nie sú. Nie sú nimi šperky s diamantmi aj keď diamantové šperky sú krásne, […]

Dedičské šperky a klenoty z pozostalosti, čo teraz?

gemologické služby

Šperky a klenoty z pozostalosti, čo teraz? Dedičské aktíva tvoria veci práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patrili v okamihu smrti poručiteľovi, jeho smrťou nezanikli a prechádzajú na dedičov. (napr. peniaze v hotovosti, veci osobnej potreby, dopravné prostriedky, bytové zariadenia, umelecké predmety, knižnica, ŠPERKY a pod.) Najme šperky z pozostalosti môžu tvoriť náročnú úlohu ich dedičov […]